Modalni glagoli

U nemačkom jeziku ima ukupno 6 modalnih glagola (können, müssen, mögen, sollen, wollen i dürfen), pri čemu se često pominje i glagol möchten kao dodatak. Modalni glagoli ne mogu sami da stoje u rečenici, već traže dopunu drugog glagola u infinitivu koji se nalazi na samom kraju rečenice (Ich kann Klavier spielen). U upitnoj rečenici modalni glagol bi stajao na prvom mestu: Kannst du Klavier spielen? Modalni glagoli nemaju uobičajene nastavke za prezent (-e, -st, -t, -en, -t, -en), već je 1. i 3. lice jednine uvek isto, a dolazi i do promene samoglasnika u korenu ( na primer ö može da pređe u a). U nastavku pogledajte kako se ovi glagoli menjaju kroz sadašnje vreme a svoje znanje možete proveriti i u vežbanju na kraju posta.

Značenje modalnih glagola:

können (moći, znati, umeti) : Er kann gut singen. – On ume dobro da peva.

müssen (morati) : Wir müssen Biologie lernen. – Moramo da učimo biologiju.

mögen (voleti) : Sie mag Volleyball spielen. – Ona voli da igra odbojku.

möchten (želeti) : Ich möchte ins Kino gehen. – Ja želim da idem u bioskop.

dürfen (smeti) : Darf ich heute ins Schwimmbad gehen? – Da li smem danas da idem na bazen?

wollen (hteti): Meine Schwester will nach Deutschland fahren. – Moja sestra hoće da putuje u Nemačku.

sollen (treba da) : Wir sollen Deutsch lernen. – Mi treba da učimo nemački.

Modalni glagoli u prezentu

Rešenja:

können 1) kannst 2) kann 3) kann 4) kannst 5) können

müssen 1)muss 2) müsst 3) musst 4) müssen 5) muss

dürfen 1) darf 2) darf/dürfen 3) darf 4) darfst 5) dürfen

wollen 1) willst 2) will 3) wollen 4) wollen 5) will

mögen 1) magst 2) mag 3) mag 4) mögen 5) mögt

möchten 1) möchte 2) möchtest 3) möchten 4) möchten 5) möchten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s